ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.58-008 สายบ้านท้ายทุ่ง-บ้านหนองหมอ หมู่ที่ 5,1 ตำบลนาวง กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,760 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [17 พ.ย. 2563]
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถ้ำเขาโพธิ์โทนและถ้ำเขาปินะ สายบ้านหนองยายฝ้าย หมู่ที่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,375 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [09 พ.ย. 2563]
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นโพธิ์-บ้านโพธิ์โทน หมู่ที่ 3 ตำบลนาวง กว้าง 6 เมตร ยาว 870 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,830 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [09 พ.ย. 2563]
**
**