ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลนาวง เรื่องประกาศผู้ชนะการคัดเลือกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ตง.ถ.๕๘-๐๒๔ จากสายลานช้าง ถึงสายหนองแป้น บ้านหนองเนียงแตก หมู่ที่ ๘ ตำบลนาวง กว้าง ๖
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2564