ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านต้นโพธิ์-บ้านโพธิ์โทน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาวง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564