ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 นโยบายผู้บริหาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างผิวทางพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองยายฝ้าย-บ้านสะพานนาคบุตร หมู่ที่ ๓ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนา ๐.
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 08 กรกฏาคม 2563