ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๕๘-๐๑๒ สายบ้านควนเนียง-บ้านควนขี้เสียด หมู่ที่ ๕,๑๐ บ้านท้ายทุ่ง ตำบลนาวง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2563