ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.58-005 สายใต้สายไฟ หมู่ที่ 8 บ้านหนองเนียงแตก ตำบลนาวง
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563