ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
   
 
   ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย เรื่องหมู ๆ น้ำตาล เดอะซีรี่ส์ เข้าใจผิด ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2562