ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหารไม้มัด หมู่ที่ 7
   
 
   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหารไม้มัด หมู่ที่ 7 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2562