ข้อบัญญัติ
  รายงาน
  สถานะการคลัง
  จัดซื้อจัดจ้าง
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปา บ้านหัวควน หมู่ที่ 4
   
 
   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายท่อเมนต์ระบบประปา บ้านหัวควน หมู่ที่ 4 ตำบลนาวง องค์การบริหารส่วนตำบลนาวง อำเภอหัวยยอด จังหวัดตรัง
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2562